TALISMAN Draadloze Dwergboon Extra Fijn

32

TALISMAN Draadloze Dwergboon Extra Fijn

Boerenzaad zonder hybriden of GGO’s

Vroege variëteit, het produceren van peulen van 17 tot 18 cm lang, rond, van een prachtig groen, zonder draad, noch perkament. Overvloedige oogst. Bestand tegen klassieke bonenziekten. Bruin gemarmerd graan.

Ras geschikt voor verse, ingeblikte en diepgevroren consumptie. Kook de bonen extra fijn en zonder overmaat om ze mals en zeer zacht te kunnen proeven. De “extra fijne” bonen worden door iedereen bijzonder gewaardeerd, omdat de peulen lekker zijn.

Uitzaaien: van april tot juli:
1. Zaaien in rijen: open groeven 3 tot 5 cm diep, 70 cm uit elkaar. Zaai elke 4-5 cm een zaadje.
2. Zaaien in dichters: Doe 5-8 zaden in gaten (dichters) die 50 cm uit elkaar liggen in alle richtingen. Maak de grond bij het zaaien goed nat. Vernieuw het zaaien om de 3 weken om een continue productie te verkrijgen.

Schoffelen: een eerste keer een paar dagen na opkomst, maak dan een tweede schoffel 3 weken later. Bedek de voet met aarde (boter).

Water: regelmatig, tijdens bloei en vruchtvorming.

Oogst: van juli tot oktober, ongeveer tweeënhalve maand na het zaaien. De oogst moet om de 3 à 4 dagen plaatsvinden, waarbij erop moet worden gelet dat het loof of de peulen tijdens de vorming niet breken.