Serpolet

624

Serpolet

Boerenzaad zonder hybriden of GGO’s

Overblijvende plant met donkergroen blad. De bloemen zijn roze. De takken kunnen vers of gedroogd gebruikt worden, ze kunnen ook bevroren worden zoals ze zijn.

Semi: van april tot juni, in de volle grond, in kwekerijen of aan de grens. Aanbrengen of dun tot 20-30 cm in de herfst.
Houd de grond koel voor het uitlopen van de zaden en zet deze vervolgens op een afstand van elkaar.

Oogst: van juni tot juli, van het volgende jaar, tijdens de bloei.

624

Serpolet

Graines paysannes sans hybride ni ogm

Plante vivace tapissante portant des feuilles vert foncé. Les fleurs sont roses. Les branches peuvent être utilisées fraîches ou séchées, elles peuvent être aussi congelées telles quelles.

Semi: d’Avril à Juin, en pleine terre, en pépinières ou en bordures. Mettre en place ou éclaircir à 20-30 cm à l’automne.
Maintenir le sol frais pour la levée des graines, espacer les arrosages par la suite.

Récolte: de Juin à Juillet, à partir de l’année suivante, au moment de la floraison.