Smeerwortelgier

PV-PUR-03004

Smeerwortelgier

Echte smeerwortelmest van de maceratie van gedroogde stengels en bladeren van Symphytum officinalis (smeerwortel) op een spontane en gecontroleerde manier in regenwater. Stabiel en reukloos product. 100% natuurlijke oorsprong. Voor de bloementeelt, fruitteelt en tuinbouw.

Verpakking

1,5L

PV-PUR-03004

Purin de consoude

Véritable purin de consoude issu de la macération de tiges et feuilles séchées de Symphytum officinalis (consoude) de façon spontanée et contrôlée dans de l’eau de pluie. Produit stable et inodore. 100% d’origine naturelle. Pour la floriculture, les cultures fruitières et maraichères.

Conditionnement

1,5L