Nancy knolraap met heel blad

133

Nancy knolraap met heel blad

Boerenzaden zonder hybriden of GGO’s

Dit ras is bestand tegen kou en is geschikt voor een gespreide oogst gedurende de winter.

Semi 1: van februari tot mei, op zijn plaats, hetzij op de vlieg, hetzij in lijnen die 25 cm uit elkaar liggen, in verse grond. Meerdere malen verduidelijken.

Semi 2: van augustus tot oktober op dezelfde manier. Water overvloedig tijdens warm weer.

Oogst: van mei tot juni.