Laitue à couper Radichetta (Type Catalogne verte)

401

Laitue à couper Radichetta (Type Catalogne verte)

Boerenzaad zonder hybriden of GGO’s

Langbladige variëteit lanceolaat van groene kleur, langzaam te monteren. Het is de Niçoise salade die in de samenstelling van Mesclun gaat!

Half: het hele jaar door (behalve in het midden van de winter en bij warm weer) in de grond, op 20 cm van elkaar liggende lijnen. Verduidelijk of de lift te steil is, maar het is niet nodig om alle voeten te isoleren.

Oogst: het hele jaar door, naarmate het gewas groeit.
Om een constante productie te verkrijgen, dient u meerdere zaailingen per jaar te zaaien.

401

Laitue à couper Radichetta (Type Catalogne verte)

Graines paysannes sans hybride ni ogm

Variété à feuille longue lancéolée de couleur verte, lente à monter. C’est la salade Niçoise qui rentre dans la composition du Mesclun !

Semi: toute l’année (sauf en plein hiver et pendant les grandes chaleurs) en pleine terre, en lignes distantes de 20 cm. Éclaircir si la levée est trop drue, mais il n’est pas utile d’isoler tous les pieds.

Récolte: toute l’année, au fur et à mesure de la pousse.
Pour obtenir une production constante, procédez à plusieurs semis dans l’année.