Draadloze ARGUS Dwergboon

40

Draadloze ARGUS Dwergboon

Boerenzaad zonder hybriden of GGO’s

Verscheidenheid die door hoveniers goed wordt gekend, zeer productief en zeer bestand tegen ziekten. De plant, van compacte wagen, geeft zeer lange en fijne peulen van mooie presentatie.

Pluk uw bonen hetzij in het netstadium wanneer de peulen jong zijn, hetzij in het peulenstadium vlak voor de vorming van de korrels, omdat deze variëteit geen draad krijgt, zelfs niet in een gevorderd stadium.

Uitzaaien: van april tot juli:
1. Zaaien in rijen: open groeven 3 tot 5 cm diep, 70 cm uit elkaar. Zaai elke 4-5 cm een zaadje.
2. Zaaien in dichters: Doe 5-8 zaden in gaten (dichters) die 50 cm uit elkaar liggen in alle richtingen. Maak de grond bij het zaaien goed nat. Vernieuw het zaaien om de 3 weken om een continue productie te verkrijgen.

Schoffelen: een eerste keer een paar dagen na opkomst, maak dan een tweede schoffel 3 weken later. Bedek de voet met aarde (boter).

Water: regelmatig, tijdens bloei en vruchtvorming.

Oogst: van juli tot oktober, ongeveer tweeënhalve maand na het zaaien. De oogst moet om de 3 à 4 dagen plaatsvinden, waarbij erop moet worden gelet dat het loof of de peulen tijdens de vorming niet breken.