Cima di Rapa Brocoletto

238

Cima di Rapa Brocoletto

Boerenzaden zonder hybriden of GGO’s

Specialiteit van Italië waaruit bladeren, stengels en bloemknoppen worden gegeten. De smaak doet denken aan broccoli. Gemakkelijke teelt, niet erg veeleisend. Zaaien in de vollegrond van april tot augustus. Einde seizoen, teelt onder glas om te oogsten tot december.

Semi 1: van maart tot mei in de open lucht, ruimte tussen de zaden 5 cm uit elkaar op de lijn.

Semi 2: in augustus

Oogst: van april tot juni

238

Cima di Rapa Brocoletto

Graines paysannes sans hybride ni ogm

Spécialité d’Italie dont on mange les feuilles, les tiges et les boutons floraux. La saveur rappelle celle du brocoli. Culture facile, peu exigeante. Semis d’avril à août. Fin de saison, culture sousabri pour récolter jusque décembre.

Semi 1: de Mars à Mai en pleine terre, espacerles graines de 5 cm sur la ligne

Semi 2: en Août

Récolte: d’Avril à Juin