Zwarte biet uit Egypte

102

Zwarte biet uit Egypte

Boerenzaden zonder hybriden of GGO’s

De wortels kunnen worden geconserveerd door ze te bedekken met zand, in een kelder of op een andere beschutte plaats.

Op zijn plaats, tijdens het vliegen, of beter nog, in lijnen die 30 cm uit elkaar liggen. Bietenzaad is meerkiemig en geeft geboorte aan meerdere planten. Verwijder ze voorzichtig om alleen de meest krachtige te houden. Dit is essentieel voor het verkrijgen van goed gevormde wortels.

PERIOD: van juni tot eind november.

 

 

102

Betterave Noire d’Egypte

Graines paysannes sans hybride ni ogm

Les racines peuvent se conserver en les recouvrant de sable, en cave ou tout autre endroit abrité.

En place, à la volée, ou mieux, en lignes distantes de 30 cm. La graine de betterave est multi germe et donne naissance à plusieurs plants. Les démarier soigneusement pour ne conserver que le plus vigoureux. Ceci est indispensable pour obtenir des racines bien formées.

PERIODE: de Juin à fin Novembre.